text.skipToContent text.skipToNavigation

Management C-dílů
Optimalizace procesů – snížení nákladů

Od roku 1988, kdy byl implementován první systém pro Management C-dílů u firmy Siemens, dvouzásobníkový Kanban, jsme úspěšně implementovali více než 3 000 systémů pro Management C-dílů a naše řešení pro Kanban a logistiku neustále dále vyvíjíme.

Požadavky v oblasti Managementu C-dílů, resp. v dodávkách do výroby jsou stále komplexnější, reakční a vývojové časy se zkracují a je důležitější než kdykoli předtím dokázat flexibilně reagovat na nové nároky. Impulz pro logistické procesy už nepřichází z velkých, centrálních systémů, ale ze samořiditelných systémů, které automaticky provádějí objednávky.

Přesně v této oblasti působíme. Keller & Kalmbach vám poskytuje podporu na míru ušitými řešeními pro Management C-dílů, abyste mohli trvale vytvářet štíhlejší procesy. Ušetříte tak nejen čas a náklady, ale také trvale šetříte zdroje. Naše řešení se používají při nákupu, skladování a vyskladnění C dílů v sériové výrobě i v údržbě. Nechte si od nás poradit, abyste vyvinuli perfektní a hospodárné řešení pro vaši firmu. 

Logistické systémy od společnosti Keller & Kalmbach

Keller & Kalmbach vám již dnes nabízí další generaci řešení Kanban založených na technologiích RFID a NFC, které je možné navzájem kombinovat. Flexibilně použitelné logistické systémy výrazně přispívají k snížení procesních nákladů a tím i k realizaci vašich požadavků v logistice.

Otočením dvoudílného zásobníku se spustí objednávka.

Spuštění objednávky se provádí stisknutím tlačítka. Perfektní řešení pro rozměrný materiál.

Pomocí nejmodernější vážicí techniky systém weightLOG® neustále kontroluje množství náplně v zásobníku.

U systému dropLOG® dochází ke spuštění objednávky vložením prázdného zásobníku do RFID boxu.

Ke spuštění objednávky dojde, jakmile prázdný obal dojde k bráně RFID.

U systému parkLOG® dojde k zadání objednávky, jakmile se prázdný zásobník umístí na RFID podložku.

U systému parkLOG® wireless dojde k zadání objednávky, jakmile se prázdný zásobník umístí na RFID podložku.

Výdejní automaty MRO pro řádný a bezpečný výdej materiálu.

Ke spuštění objednávky dochází naskenováním prázdného zásobníku pomocí smartphonu s aplikací

eLogistics – propojení logistických systémů

Systém eLogistics od společnosti Keller & Kalmbach je inteligentní softwarové řešení pro automatickou správu zboží. Umožňuje správu toků materiálu a opakování předpokládané spotřeby zboží. V systému eLogistics jsou propojené a vyhodnocené všechny relevantní informace.

Inženýring a aplikační technika

V průmyslu se vedle normovaných dílů z velké části používají také díly, které byly vyvinuty a optimalizovány speciálně pro daný případ použití. Naši specialisté pro technické poradenství společně s vámi vypracují individuální koncepce řešení odpovídající vašim požadavkům.


 

Kanban – ideální řešení pro všechny požadavky

Kanbanový systém řídí dodávky pro výrobu, montáž a údržbu, resp. MRO: Je dodáváno přesně to množství, které je zapotřebí. Tím se snižují zásoby i blokování kapitálu – při současné vyšší flexibilitě a bezpečnosti dodávek. V rámci systému LISA nabízíme inteligentní online nástroj s možnostmi vyhodnocení pro kmenová a pohybová data – včetně systému včasného varování a nežádoucích zásahů.

Ideální systém pro potřebu údržby v průmyslu.

Služby ušité na míru vašim požadavkům.

Možnost online vyhodnocení kmenových i pohybových dat ze systémů Kanban.

Snižte své procesní náklady a ušetřete cenný čas.

Znalosti pro Management C-dílů

Pojem C díly je odvozen z analýzy ABC. Ta představuje univerzální nástroj pro oddělení klíčových potřeb od méně klíčových. Zejména je vhodná k analýze poměru mezi množstvím a hodnotou. Výhodou této metody je, že materiál s odpovídající klasifikací může být zpracován s rozdílnou intenzitou, což vede k optimalizaci nákupního procesu. Všechny pojmy a vysvětlení k naší správě C dílů najdete v našem glosáři.

Co jsou C-díly a co je ABC analýza?

Analýza ABC klasifikuje díly, resp. zboží podle jejich celkové hodnoty. Zpravidla to vypadá takto: A díly tvoří 60 až 80 procent hodnoty nákupů, představují ale pouze 15 až 20 procent celku, který má být pořízen (z hlediska množství). U B dílů činí podíl na nákupní hodnotě pouze 10 až 25 procent, množstevní podíl je však 25 až 30 procent. Extrémem jsou C díly, které tvoří pouze 5 až 15 procent hodnoty, ale zároveň zpravidla 70 až 90 procent celkového množství.


Pro dosažení efektivního nákupu je dobré díly A, B a C rozlišovat. Každý firma používá jak díly A a B, které jsou vzhledem k hodnotě finálního produktu drahé, tak i zpravidla standardizované C díly, tj. zboží s nízkou jednotkovou hodnotou, a to zejména v následujících oblastech:

 • normované díly, jako šrouby, matice, podložky, závlačky atd.
 • spojovací prvky
 • upevňovací technika a upevňovací prvky
 • příslušenství strojů
 • nástroje

 • kancelářský materiál
 • bezpečnostní pomůcky
 • produkty pro údržbu
 • atd.

Čím se vyznačují C díly?

C-Teile in einem Industriebetrieb

Ačkoli se C díly na samotné tvorbě přidané hodnoty zpravidla podílejí jen málo, administrativní zátěž spojená s jejich určením, výběrem dodavatelů, objednáním, schválením, doplňkovými objednávkami, skladováním vyskladněním, kontrolou kvality a přepravou na místo určení je bohužel zpravidla neúměrně vysoká. Přesně na tuto oblast cílí systém CTM, aby pořízení C  dílů včetně jejich skladování a přepravy na místo spotřeby probíhalo v daném podniku efektivně, na pozadí jiných procesů a podle podmínek ušitých na míru infrastruktuře daného podniku – a to pro všechny objednávky z úseků nákupu, správy materiálu, "BREAK"montáže, výroby atd.Mezi typické charakteristiky C dílů patří: • sporadická spotřeba
 • standardizovaná kvalita
 • nízká kusová cena
 • velká šířka sortimentu
 • vysoká četnost objednávek

 • vysoká náročnost objednávek a administrace
 • mnoho dodavatelů
 • nízké pořizovací riziko
 • krátké dodací lhůty

Proč je Management C-dílů pro výrobní podniky tak důležitá

C-Teile-Management Lagerhalle für Verbindungselemente

C díly, jako šrouby, závlačky, matice, podložky a řada dalších podobných produktů a malých dílů, mají jen velmi malou jednotkovou hodnotu zboží. Přesto jsou nezbytně nutné pro koncový produkt a pro průběh výroby. Bohužel jsou C díly spojeny s vysokými náklady na zpracování, pořízení a administraci, které často výrazně převyšují jejich materiální hodnotu.

Inteligentní řešení pro Management C-dílů od společnosti Keller & Kalmbach optimalizují dispozici, nákup, objednávky, skladování a vyskladnění pro: • spojovací prvky
 • upevňovací techniku
 • průmyslové díly
 • ruční nářadí
 • elektrické nářadí

 • zvedací techniku
 • provozní přípravky
 • bezpečnostní pomůcky
 • speciální díly a díly podle výkresů
 • mnoho dalších malých dílů pro průmysl, resp. dílů MRODalší servisní služby, jako logistické a aplikační poradenství, které jsou uplatňovány již při vývoji a konstrukci dílů, ale také ve vlastním procesu implementace, zajišťují ještě větší optimalizaci v oblasti C dílů.

Jak vypadá efektivní a úspěšný management C dílů v praxi?

C-Teile-Management in der Praxis

Nejprve je sestaven systém pro výdej, resp. přípravu materiálu, který může obsahovat tisíce malých dílů (např. šroubů, matic, podložek) od stovek dodavatelů, resp. značek. Systém je založen na automatické správě skladu, tj. doplňování a objednávky, např. v oblasti nástrojů, upevňovací techniky a pomůcek pro bezpečnost práce, probíhají automaticky např. pomocí technologie RFID na základě odběru C dílů. Doplňování materiálu zde probíhá zcela jednoduše prostřednictvím automatických objednávek. Systémy jsou samořídicí. Uplatňovány jsou také koncepty "Predictive Maintenance".

Aby byly C díly využity přímo tam, kde jsou zapotřebí – jako např. v průmyslové výrobě nebo údržbě – používají se také přenosné, resp. pojízdné zásobníky a kontejnery. Tím se optimalizuje nákup a skladování C dílů, neboť se kontejnery stávají součástí vnitropodnikového zásobování materiálem. Sortiment je možné vždy přizpůsobit poptávce. Ve výrobě a montáži se uplatňují systémy Kanban pro správu regálů a boxů: Žádné hledání, žádné dlouhé cesty, neboť pracovníci odeberou přímo na místě ze systému Kanban všechny malé díly, které potřebují pro daný výrobní krok. Systém je přitom neustále spolehlivě naplněn, což zajišťují předřazené systémy.

Management C dílů: Výsledek

Vorteile von C-Teile-Management

Využijte následující výhody Management C-dílů od společnosti Keller & Kalmbach: • efektivní a rychlé objednávky
 • nízké procesní náklady
 • transparentní procesní nákupy
 • vysoké zabezpečení procesů pro zákazníky a dodavatele dílů
 • centrální řízení

 • optimalizovaný rozsah dílů a počet dodavatelů
 • krátká doba zpracování objednávky díky optimalizaci dat
 • snížení skladového množství
 • průběžné zlepšování celého dodavatelského řetězce

Management C dílů společnosti Keller & Kalmbach: Společně k úspěchu!

Využijte naše profesionální služby pro Management C-dílů a ušetřete čas a zdroje! Promluvme si spolu, abychom zavedli to nejefektivnější řešení pro vaši společnost. Objevte možnosti trvalých úspor a neustálého zlepšování procesů a produktů – vždy se stoprocentní jistotou dodávek.


Jednoduše nám zavolejte nebo napište. Těšíme se na vaši zprávu!


Telefon: +49 89 8395-0

E-mail: c-teile-management@keller-kalmbach.com