text.skipToContent text.skipToNavigation

Profitujte z efektivní Management C-dílů

Řešení v systému Kanban přinášejí následující výhody:

 • specifická Kanban řešení pro daného zákazníka jako základ pro maximální úspěch 
 • nákup a Management C-dílů provádí ze 100 % K&K, tj. poskytovatel služeb a partner (nezávisle na výrobcích)  
 • outsourcing služeb a převzetí dodavatelů 
 • integrace speciálních a výkresových dílů, resp. průmyslových dílů
 • snížení nákladů na nákupy, rozmanitosti dílů a počtu dodavatelů 
 • transparentnost nákupu C dílů a jejich nákladů  
 • maximální a měřitelné úspory díky optimalizaci nákupních a skladových procesů, toku materiálu a procesních cest
 • bezpečnost dodávek díky automatickému a včasnému spuštění objednávky
 • minimalizace celkové doby průchodu a nákladů na skladování, skladových zásob a skladovacích ploch 
 • vyšší čistota díky pravidelnému vymývání zásobníků
 • komplexní možnosti statistiky a vyhodnocování (online reporting)
 • plný nebo dílčí servis (podle přání)

Využijte naši zkušenost z více než 2 000 realizovaných projektů Kanban.