text.skipToContent text.skipToNavigation

Management kvality

Keller & Kalmbach klade maximální důraz na nejvyšší kvalitu. To se týká jak zboží, tak i jednání zaměstnanců. Výrazná orientace na kvalitu je zřejmá i z našich systémů řízení. Naši zákazníci mají k dispozici celosvětový výběr auditovaných dodavatelů, pro které v daném místě zajišťujeme služby v oblasti nákupu nebo logistiky.

Díky nejrůznějším měřicím a zkušebním přístrojům i rozsáhlým odborným znalostem jsme vždy maximálně připraveni na vaše požadavky. Vedle zkoušek tvrdosti a měření rozměrů nabízíme řadu dalších zkušebních metod.

Díky našim vysokým standardům kvality jsme postupně získali různá ocenění. Byli jsme tak například vyznamenáni Bavorskou cenou kvality. Se systémem EMAS se navíc od roku 2017 spoléháme na komplexní systém managementu životního prostředí.

Vedle certifikace podle DIN EN ISO 9001:2015 splňujeme díky VDA 6.2 vysoké požadavky automobilového průmyslu. Další certifikáty naleznete na portálu pro stahování.

Naše politika kvality

Audit

Prostřednictvím auditu má být provedeno systematické, nezávislé prozkoumání aktivit a výsledků s ohledem na definované požadavky. To má vést k rozpoznání problémů a slabých míst, která se mají pomocí vhodných opatření zlepšit. Účinnost těchto opatření má být vyhodnocována. V našem podniku jsou prováděny audity produktů, procesů a systémů. V jejich rámci jsou posuzovány interní postupy, ale také dodavatelé z hlediska jejich výkonnosti. Kromě toho se provádějí zákaznické a certifikační audity.

DIN EN ISO 9001:2015

Tato norma definuje požadavky na systém řízení kvality. Použití dokumentovaného systému řízení kvality má vytvořit souvislost mezi řízením organizace a úspěchem podniku. Pomocí jednoznačných pravidel, jasně definovaných odpovědností a činností v rámci struktury procesů umožňuje takový systém dosáhnout prostřednictvím kvality produktů a spokojenosti zákazníků celkového úspěchu. V normě DIN ISO 9001:2015 je na principu High Level Structure vytvořena jednotná základní struktura a systém.

 

EMPB

Protokoly ze zkoušek prvního vzorku se používají především v automobilovém průmyslu pro schválení nových produktů a procesů. Obecně jsou prvotní vzorky specifikovány podle VDA 2 nebo PPAP, tyto normy musí být ale dohodnuty v objednávce. Pro normované díly podle VDA obecně není požadována zkouška vzorku. Náklady na provedení zkoušky jsou ve srovnání s cenou dílu zpravidla velmi vysoké. Zde by měla být v každém případě použita zjednodušená forma postupu schválení produktu nebo procesu.

Kundenzufriedenheit

Spokojenost zákazníků v naší společnosti píšeme velkými písmeny. Zásada „Náš zákazník, náš pán“ platí dál a je základem naší firemní politiky. Aby bylo možné spokojenost zákazníků měřit, používají se nejrůznější ukazatele, jako je úspěšnost dodávek, počet reklamací, audity, hodnocení nebo obrat. Na základě různých zlepšujících opatření, zejména v logistických systémech, KVP, e-logistice atd. chceme spokojenost zákazníků nadále zlepšovat.

 
Lieferantenmanagement

Díky strukturovanému systému správy dodavatelů jsou nákupy realizovány pouze u prověřených dodavatelů. Rozhodujícím podkladem je kvalifikovaný výběr dodavatelů, který probíhá na základě různých kritérií. Základ přitom tvoří neustálé hodnocení dodavatelů, které obsahuje tvrdá i měkká data. Systematický rozvoj a podpora dodavatelů přispívají k zvyšování celkového výkonu našeho podniku.

Null-Fehler Programm

Společnost Keller & Kalmbach vždy sleduje cíl nulové chybovosti. Struktura procesů je nastavena tak, aby tomuto cíli odpovídala. Klíčovým faktorem je přitom eliminace chyb při zapojení zaměstnanců, procesů a dodavatelů. Zkušební laboratoř instalovaná v našem podniku má k dispozici komplexní vybavení i kvalifikované pracovníky a podporuje tak program nulové chybovosti. Stejně jako proces neustálého zlepšování a dalšího vzdělávání našich zaměstnanců.

 
Umweltschutz

V roce 2007 jsme nechali certifikovat náš systém ochrany životního prostředí podle standardu ÖKOPROFIT města Mnichova a pracujeme na jeho neustálém zlepšování. V listopadu 2017 nám byl propůjčen certifikát EMAS. V naší podnikové politice představuje životní prostředí důležitý aspekt. Se systémem managementu životního prostředí EMAS a neustálou snahou o snížení ekologické zátěže přispíváme k lepšímu pochopení životního prostředí. Tyto zásady sledujeme v naší politice životního prostředí.

 

Zertifizierungen

Abychom posílili důvěru zákazníků v naši firmu, nechali jsme se certifikovat v různých oblastech: DIN EN ISO 9001 / VDA 6.2 / IRIS – DIN EN ISO 22163 / EMAS

Další vyznamenání:

Keller & Kalmbach je první firma, která již 2× obdržela Bavorskou cenu kvality (2001 a 2010).