text.skipToContent text.skipToNavigation

Politika kvality

Firma Keller & Kalmbach jako obchodník a servisní partner pro spojovací díly, výkresové díly, ruční a elektrické nářadí, upevňovací díly, provozní zařízení a zvedací pomůcky staví kvalitu svých produktů na důležité místo v rámci své podnikové politiky. Všichni zaměstnanci k tomu mohou přispět vhodnými opatřeními.

Integrovaná kvalita veškerého konání je nastavení mysli, které je třeba chápat jako zásady chování v každodenním (pracovním) životě. Povědomí o kvalitě a spolupráci zaměstnanců je proto třeba neustále podporovat. Díky vhodnému sociálnímu a pracovnímu prostředí se neustále zlepšuje spokojenost a motivace zaměstnanců.

Kvalita našich produktů a služeb je dána

  • požadavky našich zákazníků;
  • očekávaným účelem použití;
  • stavem techniky;
  • zákonnými předpisy
  • a pravidly pro bezpečnost a ochranu životního prostředí. 

 

Je třeba dosáhnout shody a harmonie mezi snižováním nákladů a cíli kvality. Cílem je spolupráce s našimi zákazníky založená na důvěře získané na základě vysoké výkonnosti a kvality. Dosažená spokojenost zákazníků určuje naše měřítko kvality.

Základem je komplexní zajištění kvality všech procesů s neustálým zlepšováním, abychom vyhověli požadavkům a potřebám našich zákazníků. K tomu přispívá významné zapojení kvalitních dodavatelů na partnerské bázi do našeho systému řízení kvality.

Dodavatelé musí znát naše požadavky na kvalitu i požadavky našich zákazníků, pouze tak může účinně fungovat naše řízení kvality. Pomocí neustálého zlepšování se všechny procesy a oblasti dále rozvíjejí. Prosazování naší politiky kvality a z ní odvozených cílů je úkolem všech zaměstnanců.

Aby bylo možné požadovanou kvalitu integrovat do organizace a sestavování procesů, definovala GL systém řízení kvality, který je popsán v naší příručce kvality. Příručka kvality obsahuje cíle kvality, které musí jednotlivé organizační jednotky dodržovat.

S aktivní spoluúčastí všech zúčastněných má systém „Total Quality Management“ (TQM) jako komplexní systém pro řízení kvality vést k dlouhodobému ekonomickému úspěchu.

Na základě naší tradiční zásady "jednání s důrazem na kvalitu" chceme našemu deklarovanému systému řízení kvality vdechnout život.

Keller & Kalmbach GmbH
vedení společnosti