text.skipToContent text.skipToNavigation

Fraunhofer IML a společnost Keller & Kalmbach – příběh úspěchu

Spolupráce mezi Fraunhofer IML a společností Keller & Kalmbach začala v roce 2019, kdy byl realizován první společný projekt, pracoviště "Future Lab". Od té doby se mnohé změnilo. Nejenže došlo k dalšímu vývoji pracoviště "Future Lab", ale byly realizovány i další společné projekty, jako např. optimalizace interních procesů, modularizace služeb a vize 2025 společnosti Keller & Kalmbach nebo společně provedená studie trhu.

x

Studie: Potenciály ve spolupráci s dodavateli a poskytovateli služeb

Fraunhofer IML na základě studie mezi průmyslovými podniky identifikoval požadavky na spolupráci s dodavateli a poskytovateli služeb, které vyplynuly z koronavirové krize. Studii iniciovala společnost Keller & Kalmbach. Výsledky mohou vám i vašim partnerům v dodavatelském řetězci pomoci s nejlepší možnou přípravou na "nový standard" při zohlednění požadavků trhu. Rádi se s vámi podělíme o poznatky ze studie. Publikace je k dispozici zdarma ke stažení. Další informace o studii naleznete zde.


 

Naše vize 2025

Společně s Fraunhoferovým institutem IML pracujeme na vizi 2025 pro společnost Keller & Kalmbach. Kde se potkáme? Jaké smysluplné funkce chceme v budoucnu plnit pro naše zákazníky a pro společnost? O těchto otázkách jsme v rámci několika seminářů intenzivně přemýšleli společně s vědci z Fraunhoferova institutu a s našimi zaměstnanci. Vytvořili jsme také podrobnou vizualizaci budoucnosti – najdete jí ve 122. vydání magazínu K&Kurier (str. 4/5)

x

Future Lab společnosti Keller & Kalmbach a Fraunhoferu

Společnost Keller & Kalmbach založila na Fraunhoferově institutu pro materiálový tok a logistiku IML Enterprise Lab pro vývoj inovativních řešení směřujících k posílení role společnosti jako jednoho z předních systémových dodavatelů C dílů. V centru pozornosti pracoviště Keller & Kalmbach Future Lab je přitom zlepšování spolupráce se zákazníky a partnery v rámci celého dodavatelského řetězce a optimalizace fyzických a digitálních toků s cílem vytvořit udržitelný obchodní model orientovaný na budoucnost.

„Jako středně velký rodinný firma cítíme povinnost nejen zavádět nové poznatky a výsledky vývoje, ale aktivně se na tomto vývoji podílet. Chceme podpořit především malé a střední podniky v zavádění transparentních procesů a v jejich neustálém zlepšování – je to takový průmysl 4.0 zadními dveřmi,“ prohlašuje Dr. Florian Seidl, ředitel společnosti Keller & Kalmbach. „Spolupráce s výzkumným ústavem, jakým je Fraunhofer IML, je důležitým stavebním kamenem v této strategii,“ říká Seidl.

Prostřednictvím Future Lab na Fraunhoferu IML chce Keller & Kalmbach dále rozvíjet svou roli jednoho z předních systémových dodavatelů v oblasti managementu C dílů a zejména posílit svou strategickou orientaci na budoucnost. Klíčovým cílem práce laboratoře je vyvinout pro společnost Keller & Kalmbach specifická řešení pro správu dodavatelských řetězců a logistiku a odladit pro tato řešení správu dat a podnikové procesy a struktury. Ve spolupráci s Fraunhoferem IML mají být připraveny a vyhodnoceny příslušné koncepce a řešení. 

Vedle konkrétních dílčích projektů, které vedou k vzniku jednotlivých technických a organizačních inovací a tím posouvají společnost Keller & Kalmbach k obchodnímu modelu 2025, jsou v centru pozornosti obou partnerů témata jako live tracking nebo inovace v rámci celého dodavatelského řetězce. Díky použití nových technologií se tak například mají minimalizovat rizika mnohdy dlouhých logistických řetězců z asijských zemí a včas rozpoznat hrozící zpoždění, aby nemohlo dojít k narušení samoregulačních procesů pro automatické vytvoření objednávky následnou dodávku. 

„Velmi se těšíme na spolupráci se společností Keller & Kalmbach, inovativní firmou, která již dnes patří na trhu mezi lídry v zavádění nových technologií,“ prohlašuje Prof. Dr. Michael Henke, ředitel Fraunhoferova institutu IML 2019, u příležitosti založení Keller & Kalmbach Future Lab. „Zejména pro malé a střední podniky představuje vývoj a implementace automatických a v budoucnu také autonomních procesů včetně příslušných obchodních modelů rozhodující faktor pro udržení konkurenceschopnosti v digitálním věku,“ říká Henke.