text.skipToContent text.skipToNavigation

Compliance

Stanovisko vedení společnosti

Společnost Keller & Kalmbach se zavázala k volné soutěži a rozhodně se vymezuje proti korupci ve všech úrovních ekonomického a společenského života. V naší podnikové zásadě „Fit. Fair. Friendly.“ je pevně zakotvená maximální míra integrity v obchodních vztazích. Transparentnost našich obchodních procesů je jedním z klíčových pilířů našeho úspěchu.

Dodržování práva a zákonů v našem podnikatelském jednání je přitom samozřejmostí. Porušování těchto zásad se neslučuje s našimi hodnotami. Škodí nejen pověsti našeho podniku, ale může mít také vážné právní důsledky.

Kontinuita a neustálý rozvoj našeho podniku závisí zásadním způsobem na našem vědomí společenské odpovědnosti a naší pověsti důvěryhodného obchodního partnera.

Keller & Kalmbach GmbH

Dr. Florian Seidl
ředitel

Informujte nás

Pokud nás chcete upozornit na porušení našeho kodexu chování (Code of Conduct), můžete to kdykoli udělat. Tato nabídka platí pro všechny zaměstnance společnosti Keller & Kalmbach, stejně jako pro zákazníky, dodavatele a jiné obchodní partnery.

Vašemu podnětu se budeme věnovat s veškerou potřebnou vážností a citlivostí. Obsah podnětu bude zaslán na naše centrální oddělení compliance v Mnichově. Tam dojde k jeho zpracování. 

compliance@keller-kalmbach.com