text.skipToContent text.skipToNavigation

Správa nebezpečných látek

Poradenství k produktům a analýzy

Pro technicky náročné obory a oblasti použití vám nabízíme individuální a komplexní poradenství pro chemické produkty. Na základě přesné analýzy maziv používaných v provozu je možné např. snížit množství variant. Výhody při používání jsou: snížené riziko záměny, snížené nároky na údržbu, úspory pořizovacích nákladů, malý vázaný kapitál a snížené náklady na skladování.

Rádi vám poradíme. Neustále rozšiřujeme náš program a upravujeme sortiment podle rostoucích nároků v různých oborech.

Likvidace

Likvidace nebezpečných látek u námi dodaných chemických produktů se individuálně přizpůsobuje požadavkům zákazníků. Jsou k dispozici řešení pro nádoby všech druhů, jako

  • plechovky se sprejem
  • kanystry
  • lahve
  • kartuše

Rádi vám nabídneme praktické řešení likvidace. Můžete si vybrat mezi odevzdáním materiálu k likvidaci na pobočce Keller & Kalmbach, speciálními pytli pro sběr prázdných nádob nebo předplaceným systémem pro vyzvedávání materiálu přímo ve vaší firmě.

Aktuální dokumentace

K dispozici jsou pro vás:

  • Bezpečnostní listy
  • Pokyny pro použití
  • Pokyny pro zasílání