text.skipToContent text.skipToNavigation

OCI rozhraní mezi vaší správou zboží (ERP) a online obchodem K&K

Prostřednictvím rozhraní OCI můžete z vašeho systému pro správu zboží přistupovat ke svému individuálnímu katalogovému sortimentu v online obchodu Keller & Kalmbach. Nadále tak jako obvykle využíváte váš systém pro správu zboží – se všemi oprávněními a nastaveními – a přistupujete přímo a s každodenní aktualizací k aktuálním produktovým datům, včetně možností vyhledávání. Ušetříte si tak náročnou péči o data zboží, resp. nahrávání katalogových dat do vašeho systému pro správu zboží.


Top 3 argumenty pro OCI

Úspora času, protože se nemusí sestavovat druhá objednávka v ERP
Velký katalogový výběr díky standardizovanému nákupnímu procesu
Odpadá časově náročná správa kmenových dat díky vyvolání dat z obchodu OCI

Co je OCI? 

Open Catalog Interface, zkráceně OCI, je standardní rozhraní pro výměnu informací o produktech mezi na sobě nezávislými systémy. Umožňuje přenos dat produktů ve formě digitálních katalogů mezi ERP (Enterprise-Resource-Planning), resp. systémy pro správu zboží v online platformách. 

Otevřený standard byl vyvinut firmou SAP a je v současné době používán různými výrobci softwarů po celém světě. SAP navíc zavedl pojem punchout, který znamená přístup k externímu katalogu produktů.

Cílem OCI je integrovat do ERP systému platformy z oblasti eCommerce pro procesy rešerší a vyhledávání produktů, bez nutnosti speciálně ukládat data jednotlivých produktů. Získané informace o produktech se implementují do objednacího procesu B2B a objednávka je poté odeslána přímo ze systému ERP.

Jak funguje OCI?

Vyřízení objednávky přes OCI je níže vysvětleno prostřednictvím příkladu možného scénáře.

Max je nákupčí ve středně velkém podniku. Chtěl by u společnosti Keller & Kalmbach objednat online produkty z kategorií spojovací prvky, upevňovací technika a ruční nářadí, ale zároveň objednávku vyřídit přes svůj ERP systém.

Proces objednávky musí z pohledu jeho podniku splňovat následující požadavky:

  • je třeba se bezpodmínečně vyhnout zvláštnímu zpracování objednávky v ERP systému;
  • objednávané zboží se musí zatřídit do skupin podle ERP systému. Je to zapotřebí kvůli vyhodnocení důležitých údajů a statistik;
  • schvalovací proces, který je již zavedený a integrovaný v ERP systému, musí zůstat zachován;
  • interní účtovací místa, která jsou již v ERP systému nadefinována, musí být možné přiřadit k objednávanému zboží, aby bylo zajištěno vyúčtování podle požadavků jednotlivých účtovacích míst.

Open Catalog Interface (OCI), standardizované a otevřené katalogové rozhraní, které spojuje ERP systém zákazníka s online obchodem společnosti Keller & Kalmbach, splňuje Maxovy požadavky. Po připojení z ERP systému Max přejde do online obchodu K&K a může naplnit svůj nákupní košík.


Poté může uživatel plný nákupní košík OCI přenést do svého ERP systému. Tím se všechny relevantní informace o produktech jako např. cena, množství, popis zbožídodací termín stejně jako doplňující informace o zákazníkovi nebo produktu, jako např. klasifikace (např. eClass nebo UNSPSC) a zákaznické číslo zboží, předají do ERP systému zákazníka.

Nyní má Max všechny potřebné informace ve svém ERP. Otevřená objednávka nyní může projít interním procesem schvalování. Po finálním schválení už je zapotřebí jen odeslání objednávky přímo přes rozhraní EDI nebo prostřednictvím automatického e-mailu do společnosti Keller & Kalmbach.

Další argumenty pro OCI

Není zapotřebí další správa uživatelů a přístupových údajů v online obchodu
Ochrana dat díky šifrovanému přenosu a certifikovaným serverům. Servery se nacházejí v Evropě
Eliminace efektu Maverick Buying (divoké nákupy)
Naše rozhraní OCI dáváme k dispozici zdarma
Růst efektivity ve výrobním řetězci
Není zapotřebí žádné další přihlašování v obchodu
Standardizované a jednoduché napojení Vašeho ERP systému na K&K
Možnost vyhledávání v online obchodu K&K
Kontrola cen a dodacích termínů v reálném čase
Katalogy v obchodu spravuje přímo Keller & Kalmbach
Při vychystání z nákupního košíku není zapotřebí zadávat adresu a platební nebo dodací podmínky (rychlejší zpracování nákupního košíku)
 


Snížení pořizovacích nákladů vylepšením procesů. Jednoduché vyhledávání produktů šetří čas a tím i peníze. Eliminace chyb při nákupu díky předem definovanému a vyvolanému zboží. Každý uživatel může sám objednávat, neboť je možné v ERP provádět kontrolu. Díky tomu lze přenést činnost nákupu na konkrétního spotřebitele, aniž by došlo ke ztrátě kontroly. Statistiky objednávek je možné ve vašem ERP systému nadále sestavovat obvyklým způsobem.
 
Zkrácení doby zpracování jednotlivých objednávek díky rychlému vyhledání a jednoznačné identifikaci zboží. Není třeba žádné vysvětlování mezi objednávajícím a nákupčím, jaké zboží se má přesně objednat. Ušetříte cenný čas, neboť odpadá zpracování reklamací a zpětné zasílání zboží v případě záměny během objednacího procesu.

Kontrolní seznam pro vaše připojení k OCI

Je váš ERP systém vybaven OCI modulem?
Potřebujete mít vaše objednávky kvůli procesům ve vaší správě zboží?
Kolik objednávek s námi ručně provádíte? Hodně, velmi dobře, málo je také OK.
Jste, nebo chcete být v obchodním vztahu s K&K?
Můžete ze svého ERP odesílat objednávky prostřednictvím EDI? (volitelně)
Kontrola, jestli jsou již vytvořena OCI rozhraní s jinými dodavateli? (volitelně)
Které další informace, např. eCl@ss nebo zákaznické číslo dílu, se mají přenést? (volitelně)

Pokud se jeden nebo více bodů týkají vašeho podniku, neváhejte nás kontaktovat.Technické kroky pro vytvoření rozhraní OCI

1. Kontrola, jestli je ve vašem ERP k dispozici modul OCI
2. Požadavek na přístupové parametry OCI pro online obchod Keller & Kalmbach
3. V případě potřeby určení polí ERP modulu OCI
4. Test rozhraní OCI
6. Živé propojení OCI rozhraní pro všechny uživatele

Přechodový parametr pro OCI obchod Keller & Kalmbach

Pro přechod z vašeho systému správy zboží nebo zásob do OCI obchodu K&K je třeba uložit následující parametry. Parametry pro váš firma dostanete přímo od nás. V případě potřeby nás prosím kontaktujte.

Poř. č. Název parametru Hodnota parametru Typ
1 https://keller-kalmbach.de/oci/login URL
2 UŽIVATELSKÉ JMÉNO obdržíte od K&K - Požádat nyní Pevná hodnota
3 HESLO obdržíte od K&K - Požádat nyní Pevná hodnota
4 USERID dynamické uživatelské jméno z vašeho softwaru Dynamické systémové pole
5 LAN de Pevná hodnota
6 HOOK_URL Návratová URL vašeho softwaru Vratná hodnota

 

Abyste získali představu, jak vypadá online obchod Keller & Kalmbach po přechodu na OCI, nebo abyste mohli vyzkoušet přístupové údaje, které jste obdrželi, poskytujeme zde možnost testování. Po zadání vašich parametrů a kliknutí na "Testovat parametry" přejdete do obchodu OCI. Zde můžete vložit zboží do nákupního košíku a kliknutím na tlačítko Přenést nákupní košík OCI uvidíte data, která online obchod Keller & Kalmbach přes OCI poskytne.

Otestujte nyní vaše přechodové parametry OCI u Keller & Kalmbach

Pole a obsahy polí nákupního košíku OCI

Pole a jako příklad také obsahy polí, které jsou u standardního převzetí nákupního košíku OCI z online obchodu Keller & Kalmbach předány do vašeho ERP systému, jsou uvedeny v tabulce. Individuální požadavky na změny přiřazení obsahu pole k danému kódu OCI je možné flexibilně nakonfigurovat.

Kód OCI Maximální datová délka Vysvětlení Příklad
NEW_ITEM-DESCRIPTION 40 Popis zboží DIN 933, šroub se šestihrannou hlavou, ocel 8.8 pozinkováno, M5 × 60
NEW_ITEM-MATGROUP 10 Klasifikace produktu bez pomlček 23110101
NEW_ITEM-QUANTITY 15 Množství 200 000
NEW_ITEM-UNIT 3 Jednotka množství jako kód ISO C62
NEW_ITEM-PRICE 15 Cena 32 254
NEW_ITEM-PRICEUNIT 5 Jednotka ceny 100
NEW_ITEM-CURRENCY 5 Měna EUR
NEW_ITEM-LEADTIME 5 Dodací termín v pracovních dnech 1
NEW_ITEM-VENDOR 10 Číslo dodavatele K&K u zákazníka KK123456
NEW_ITEM-MATNR 40 Zákaznické číslo zboží VAŠE MAT.Č.
NEW_ITEM-VENDORMAT 40 Číslo zboží 240933560
NEW_ITEM-LONGTEXT_N:132 Bez omezení Dlouhý text Se závitem až téměř k hlavě.
NEW_ITEM-EXT_SCHEMA_TYPE 10 Systém klasifikace a verze Pevnostní třída
NEW_ITEM-EXT_CATEGORY_ID 60 Klasifikace produktu bez pomlček 23110101
NEW_ITEM-MANUFACTCODE 10 Jméno výrobce
NEW_ITEM-MANUFACTMAT 40 ID produktu výrobce

další vysvětlení pojmů pro OCI:
Ve finančnictví má zkratka OCI jiný význam, znamená tam Other Comprehensive Income. Ve firemním účetnictví tento pojem představuje ostatní celkový výsledek (OCI), který zahrnuje příjmy, výdaje, zisky a ztráty, které ještě nebyly realizovány. Ukazatel OCI je zde používán pro vykázání změn hodnot, které neodrážejí změnu hodnoty podniku.

Ve světě softwaru zkratka OCI znamená Open Container Initiative, což je projekt nadace Linux Foundation, který definuje otevřené standardy pro virtualizaci na úrovni operačního systému.